Stručno veće srpskog/bosanskog jezika

 

– Seniha Škrijelj – rukovodilac

– Atifa Šaljić

– Safeta Eminović

– Edib Mehmedović

– Hanka Ademović-Ramičević

– Azra Ibrahimović

– Denis Šabanović

– Aldina Omerović

– Haris Kučević

– Jasmina Murić

– Emina Derdemez

– Jasmina Balić

– Azra Hot

– Irma Šmaković

– Mithad Šehović

– Karenfila Mujević