Stručno veće muzičke i likovne kulture

 

– Alma Trtovac –rukovodilac

– Almir Trtovac

– Ana Grozdić

– Jasmina Omerović

– Zlata Okanović