Stručno veće stranih jezika

 

– Enila Smajović – rukovodilac

– Aida Dazdarević

– Zehra Hamzagić

– Elzana Bahtijarević

– Melida Ukić

– Ajsela Bakić

– Jelena Bojović

– Senida Derdemez

– Jasmina Smailagić

– Faruk Fazlić