O školi

Osnovna škola „Rifat Burdžović Tršo“ nalazi se u Tutinu, osnovana je
1922. godine i uspješno funkcioniše čitav jedan vijek. Njoj je pripalo istaknuto mjesto u vršenju prosvjetne, obrazovne i kulturne misije, pošto je u punom smislu bilo žarište oko koga su se okupljali mladi, gdje su sticali znanje, a iz nje izlazili šireći obrazovanje, vaspitanje, kulturu, nova shvatanja i nove poglede. Dugi niz godina je bila jedina osmorazredna škola u opštini.
Svoj vaspitno obrazovni rad škola obavlja u matičnoj školi u Tutinu i izdvojenim seoskim odeljenjima: Osmorazredna škola u Dolovu i četvororazredne škole u: Godovu, Sašu i Lipici.

DIREKTOR ŠKOLE

Nazim Halilović jе rođen 1962. godine u Moranima, općina Tutin. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu, a zatim Gimnaziju u Tutinu. U Prištini je na VPŠ završio studije za nastavnika razredne nastave, a na Filozofskom fakultetu (odsjek pedagogija) – završava pedagogiju.
Kao učitelj, Halilović je radio 13 godina, a nakon toga kao pedagog u matičnoj školi u Tutinu. Od 2022. godine je direktor Osnovne škole „Rifat Burdžović Tršo“.
Halilović je, pored stručnog i profesionalnog rada na zadacima obrazovanja i odgoja, aktivno radio na svim poljima društvenog života korisnih sredini, zajednici, užem i širem okruženju. Tako je od 2000. godine predsjednik Udruženja stručnih saradnika općine Tutin. Iste godine je formirao Humanitarnu organizaciju „Fotos“ (Forum za toleranciju i zajednički život Tutin) preko koje je učenicima slabijeg imovnog stanja obezbjeđivao udžbenike i školski pribor. Za roditelje sa dosta djece (iz Ervenica i Rudnice), sa PTT-om Srbije, obezbjedio je po jedan auto za roditelje.
Preko ove organizacije, Nazim je ostvario dobru saradnju sa l8 nevladinih organizacija.
Halilović je dugo godina koordinator učeničkih parlamenata i kroz
taj vid rada osposobljava učenike za aktivni rad u humanitarnim akcijama
svih oblika i nivoa. Kao odbornik u općinskom parlamentu, gospodin Halilović je pokrenuo i realizirao akciju zbrinjavanja devetoro djece – (obezbijeđenje placa i objekta za stanovanje) u naselju Kleče.
Učesnik je mnogobrojnih foruma od općinskih do međunarodih nivoa. Na saboru u Budimpešti su predstavljeni obrazovni programi zemalja Evrope i prednosti mnogih modela. U Holandiji u Putenu, predstavio je rad – Zavisnost uspjeha učenika od učitelja, roditelja i sredine.
Za vrijeme mandata direktora, u opsegu jedne godine kada je pisanje monografije bilo u toku, zamijenio je vrata na učionicama, prozore (zahvaljujući donatoru), opremio je kancelarije stručnih saradnika, zbornicu, zamijenio je bijele table u svim učionicama, obezbijedio besplatan obrok za učenike koji se hrane u školskoj kuhinji, kao i donaciju za štampanje Monografije.
Oženjen je i ima troje djece, ćerka – profesor bosanskog i srpskog jezika i književnosti; stariji sin je specijalista protetike (diplomirani stomatolog), mlađi sin je magistar farmacije i primljen na rad u Policijskoj stanici
u Tutinu.