Sekcije

Dramsko-recitatorska (Atifa Šaljić, Safeta Eminović, Hanka Ramičević, Jasmina Murić, Aldina Omerović)

Novinarska (Seniha Škrijelj, Azra Ibrahimović, Emina Derdemez, Denis Šabanović, Irma Šmaković)

Ekološka (Azra Feković, Semir Tutić, Hasim Ibrahimović)

Horska, orkestarska i ritmička (Alma Trtovac, Almir Trtovac)

Folklorna (Senida Derdemez, Haris Kučević)

Likovna (Ana Grozdić, Jasmina Omerović)

Matematička (Salih Tutić, Medžid Caković, Ahmedin Čuljević, Mirzeta Redžepović, Zijad tutić, Adem Hamidović)

Sekcija za fiziku i hemiju (Bešir Camić, Rifat Klimenta, Džemila Bulić, Fikret Hot, huso Hasić)

Sportska sekcija (Murat hamzić, Admir Šaćirović, Irfan Goruždić, Rifat Serlmanović, Nermin Čuljević)

Sekcija stranih jezika (Aida Dazdarević, Zehra Hamzagić, Enila Smajović, Erlzana Bahtijarević, Melida Ukić, Ajsela Bakić, Faruk Fazlić, Jasmin Smailović)

Istorijsko-geografska sekcija (Enis Mecinović, Elvis Buljević, Mirela Ademović, Mirsada Ramičević, Ajša Preljević, Ramo Gegić, Suad Hadžibulić)

Tehničko-informatička sekcija (Harun Eminović, Ismet Ujkanović, Edin Mecinović, Sajma Hodžić, Mihrija Ramičević, Mirza Zukorlić, Sajma Dudić, Safedin halilović, Aldin Hamidović)