Uprava škole

Direktor škole: Nazim Halilović

Pomoćnik direktora: Bešir Camić; Seniha Škrijelj

Sekretar škole: Samira Đulović

Pedagog: Emina Softić Sadiković

Psiholog: Amina Balić

Bibliotekar: Sabrija Hot, Mithad Šehović

Računovodstvo: Igbala Hamzić, Fatima Kučević, Elvira Hot