Erzmus+ program

Uz saglasnost Školske uprave Fondacija Tempus, u prostorijama Osnovne škole “Rifat Burdžović Tršo”, predstavila je mogućnost finansiranja projekata za opšte, stručno i obrazovanje odraslih u okviru Erazmus+ programa.
Erzmus+ program nastoji da u periodu od 2021-2027 omogući učešće širem spektru organizacija i većem broju učesnika. Program ističe inkluzivnost kao jedan od ključnih prioriteta.
Tatjana Petrović, pomoćnik upravitelja Erazmus+ programa, istakla je da je inkluzivnost, zelena inicijativa i digitalizacija prioritet da putem celoživotnog učenja, podrži obrazovni, profesionalni i lični razvoj pojedinaca u oblasti obrazovanja, obuka, omladine i sporta.
U Erazmus+ programu mogu da učestvuju institucije i organizacije koje se direktno ili indirektno bave obrazovanjem, kao i svaka javna ili privatna institucija/organizacija koja je aktivna, može i želi da doprinese sprovođenju projekata u nekoj oblasti obrazovanja i obuka.
Obuci su prisustvovali kolege iz Škole za dizajn tekstila i kože iz Novog Pazara koji su primer dobre prakse i pozitivnog iskustva u saradnji sa Erazmus+ projektom, tim za projekte škole “Rifat Burdžović Tršo”, direktori osnovnih i srednjih škola opštine Tutin.

Share