Pedagoški kolegijum

 

· Bešir Camić – rukovodilac pedagoš. kolegijuma

· Nazim Halilović – direktor škole

· Seniha Škrijelj – pomoćnik direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Rukovodioci Stručnih veća (razredne nastave, srpskog/bosanskog jezika i književnosti, matematike i fizike, hemije i biologije, istorije i geografije, tehnike i tehnologije i informatike i računarstva, muzičke i likovna kulture, fizičkog i zdrastvenog vaspitanja)

· Rukovodioci Odeljenskih veća (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII razreda)