Tim za inkluzivno obrazovanje

Koordinator Tima:

Aida Čuljević

Članovi:

1. Nazim Halilović – direktor;

2. Bešir Camić,

3. Seniha Škrijelj – pom. direktora;

4. Amina Omerović,

5. Emina Sadiković – psiholog/pedagog;

6. Irma Šmaković – prof. razredne nastave;

7. Mirela Ademović – prof. predmetne nastave;

8. Naza Saračević – prof. razredne nastave

9. Jasmina Hot – prof. razredne nastave;

10. Elvis Buljević – prof. predmetne nastave;

11. Aiša Ukić – prof. razredne nastave.