Tim za izradu Godišnjeg plana rada škole

 

· Senida Derdemez – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Nada Bojović, sekretar škole

· Aldisa Pepić – predsednik Školskog odbora

· Rukovodioci Stručnih veća (razredne nastave, srpskog/bosanskog jezika i književnosti, matematike i fizike, hemije i biologije, istorije i geografije, tehnike i tehnologije i informatike i računarstva, muzičke i likovna kulture, fizičkog i zdrastvenog vaspitanja)

· Rukovodioci Odeljenskih veća (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII razreda)