Tim za izradu Letopisa škole

 

· Denis Šabanović – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Razija Derdemez – član Tima

· Safeta Eminović – član Tima

· Jasmina Murić – član Tima

· Mersija Ljuca – član Tima