Tim za kulturnu delatnost škole

Koordinator Tima:

Alma Trtovac

Članovi:

1. Nazim Halilović -direktor;

2. Bešir Camić,

3. Seniha Škrijelj – pom. direktora,

4. Amina Omerović,

5. Emina Sadiković – psiholog/pedagog,

6. Stručno veće srp./bos. jezika;

7. Stručno veće muzičke i likovne kulture;

8. Stručno veće stranih jezika