Tim za marketing i promociju škole

Koordinator Tima:

Naza Saračević

Članovi:

1. Nazim Halilović – direktor;

2. Bešir Camić,

3. Seniha Škrijelj – pom. direktora,

4. Amina Omerović,

5. Emina Sadiković – psiholog/pedagog,

6. Sabina Sadović- prof. razredne nastave;

7. Adis Kučević – prof. razredne nastave;

8. Azra Šahić – prof. veronauke

9. Anisa Mecinović – prof. predmetne nastave;

10. Faruk Fazlić – prof. predmetne nastave.