Tim za organizaciju Završnog ispita

· Seniha Škrijelj – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić – pomoćnik direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Nada Bojović – sekretar škole

· Edin Mecinović – nastavnik računarstva i informatike

· Odeljenske starešine osmog razreda