Tim za praćenje E-dnevnika

 

· Edin Mecinović – rukovodilac Tima/administrator E-dnevnika

· Seniha Škrijelj; Irma Šmaković – koordinatori

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Jasmin Smailović – članovi Tima

· Armin Manić – članovi Tima