Tim za rad na sajtu škole

 

· Mirela Ademović – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Mirza Zukorlić – član Tima

· Aldin Hamidović – član Tima

· Safedin Halilović – član Tima