Tim za rad Učeničkog parlamenta

 

· Emina Softić-Sadiković – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Elvis Buljević – član Tima

· Enis Mecinović – član Tima

· Nataša Pantović – član Tima

· Azra Hot – član Tima