Tim za samovrednovanje rada škole

Koordinator Tima:

Emina Sadiković

Članovi:

1. Nazim Halilović – direktor;

2. Bešir Camić,

3. Seniha Š krijelj –pom. direktora;

4. Amina Omerović,

5. Emina Sadiković – psiholog/pedagog;

6. Almira Bejtović – prof. predmetne nastave

7. Mirzeta Redžepović – prof. predmetne nastave

8. Mihrija Ramičević – prof. predmetne nastave;

9. Nafija Hamzagić – prof. razredne nastave;

10. Hasim Ibrahimović – prof. predmetne nastave