Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoja ustanove

Koordinator Tima: Denis Šabanović

Članovi:

1. Nazim Halilović – direktor;

2. Bešir Camić,

3. Seniha Škrijelj – pom. direktora;

4. Amina Omerović,

5. Emina Sadiković – psiholog/pedagog;

6. Enis Mecinović – prof. predmetne nastave;

7. Nataša Pantović – prof. razredne nastave;

8. Zerina Šehović – prof. razredne nastave;

9. Sajma Hodžić – prof. predmetne nastave