Tim za uređenje školskog prostora

 

· Enila Smajović – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Ana Grozdić – član Tima

· Jasmina Omerović – član Tima

· Melida Ukić – član Tima

· Adis Kučević – član Tima

· Harun Eminović – član Tima