Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Podtim: Tim za krizne situacije

Koordinator Tima:

Atifa Šaljić

Članovi:

1. Nazim Halilović – direktor;

2. Bešir Camić,

3. Seniha Škrijelj – pom. direktora;

4. Amina Omerović,

5. Emina Sadiković – psiholog/pedagog;

6. Samira Đulović – sekretar škole;

7. Adis Destanović – školski policajac;

8. Edževid Ademović – tehničko osoblje;

9. Edin Mecinović – predstavnik Školskog odbora;

10. Enila Smajović – prof. predmetne nastave;

11. Irma Šmaković – prof. razredne nastave;

12. Samir Fetahović – prof. razredne nstave;

13. Azra Ibrahimović – prof. predmetne nastave.