Tim za zdrastvenu i socijalnu zaštitu učenika

 

· Semir Tutić – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Azra Feković – član Tima

· Ramiza Šehović – član Tima

· Jonuz Fejzović – član Tima

· Nermin Čuljević – član Tima

· Nermina Gusinac – član Tima

· Huso Hasić – član Tima

· Zijad Čuljević – član Tima