Tribina: “Vršnjačko nasilje – prevencije, prepoznavanje i intervencija”

U saradnji sa Školom za kreativne veštine u Osnovnoj školi “Rifat Burdžović Tršo” organizovana je tribina na temu
“Vršnjačko nasilje – prevencije, prepoznavanje i intervencija” (ZUOV S1157 ) koja je akreditovana. Tribina se bavi preventivnim i interventnim merama u slučaju nasilja u školi. Tribina objašnjava procedure reagovanja u radu sa decom u riziku, kao i glavne uzroke agresivnosti kod učenika.

Share