Učenički paralment je zakonom zagarantovana formalna institucija 👏

Učenički paralment je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču.
Dana 19.10.2022. godine za predsednicu parlamenta izabrana je Zehra Preljić. Zamenica predsednice Parlamenta Lejla Goruždić, a za sekretara Parlamenta izabran je Tarik Zećirović. Članovima Parlamenta direktor škole, Nazim Halilović, čestitao je i poželeo im sreću u daljem radu.👏

Share