Učenički parlament

Koordinator: Emina Sadiković

Predsednica parlamenta: Aida Ujkanović