“Veštine za adolescenciju”

Ministarstvo prosvete u saradnji sa Kancelarijom ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala realizovalo je program obuke pod nazivom “Veštine za adolescenciju”. Obuka je realizovana 15. i 16. novembra u OŠ “Bratstvo” u Novom Pazaru. Ovaj program je prvenstveno značajan za nastavnike i stručne saradnike osnovnih škola. Cilj obuke je da se prosvetni radnici edukuju da uspešno realizuju radionice sa decom i na taj način ih nauče kako da prepoznaju svoje emocije i izađu na kraj sa njima, kako da donose ispravne odluke i kroz sve to umanje agresivnost kod adolescenata i podstaknu ih da razviju pozitivno ponašanje koje će dovesti do smanjenja rizika za upotrebu alkohola, narkotika i cigareta.

Učesnice iz naše škole bile su Emina Softić Sadiković – pedagog, Senida Derdemez – prof. nemačkog jezika i Almina Šehović – pedagog.

Share