Timovi/stručni aktivi u školi

Pedagoški kolegijum

· Bešir Camić – rukovodilac pedagoš. kolegijuma

· Nazim Halilović – direktor škole

· Seniha Škrijelj – pomoćnik direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Rukovodioci Stručnih veća (razredne nastave, srpskog/bosanskog jezika i književnosti, matematike i fizike, hemije i biologije, istorije i geografije, tehnike i tehnologije i informatike i računarstva, muzičke i likovna kulture, fizičkog i zdrastvenog vaspitanja)

· Rukovodioci Odeljenskih veća (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII razreda)

Tim za izradu Godišnjeg plana

· Senida Derdemez – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Nada Bojović, sekretar škole

· Aldisa Pepić – predsednik Školskog odbora

· Rukovodioci Stručnih veća (razredne nastave, srpskog/bosanskog jezika i književnosti, matematike i fizike, hemije i biologije, istorije i geografije, tehnike i tehnologije i informatike i računarstva, muzičke i likovna kulture, fizičkog i zdrastvenog vaspitanja)

· Rukovodioci Odeljenskih veća (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII razreda)

Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

· Atifa Šaljić – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Nada Bojović – sekretar škole

· Edin Mecinović – predstavnik Školskog odbora

· Hasim Čalaković – predstavnik Saveta roditelja

· Adis Destanović – školski policajac

· Edževid Ademović – tehničko osoblje škole

· Enila Smajović, Aldina Omerović – profesori predmetne nastave

· Samir Fetahović, Irma Šmaković – profesori razredne nastave

Tim za unapređenje vaspitno-obrazovnog rada

· Amina Omerović – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić – pedagozi/psiholozi

· Nada Bojović, sekretar škole

· Rukovodioci Stručnih veća (razredne nastave, srpskog/bosanskog jezika i književnosti, matematike i fizike, hemije i biologije, istorije i geografije, tehnike i

tehnologije i informatike i računarstva, muzičke i likovna kulture, fizičkog i zdrastvenog vaspitanja)

· Rukovodioci Odeljenskih veća (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII razreda)

Tim za organizaciju Završnog ispita

· Seniha Škrijelj – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić – pomoćnik direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Nada Bojović – sekretar škole

· Edin Mecinović – nastavnik računarstva i informatike

· Odeljenske starešine osmog razreda (Edin Mecinović, Jasmin Smailović, Haris Kučević, Atifa Šaljić, Aida Dazdarević, Šemsudin Halilović)

Tim za samovrednovanje rada škole

· Irma Šmaković – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Almira Bejtović, Kamelija Ugljanin, Ismeta Šmaković – članovi Tima (prof.razredne nastave)

· Mirzeta Redžepović, Mihrija Sokolović-Ramičević, Ismet Ujkanović – članovi Tima (prof.predmetne nastave)

Tim za inkluzivno obrazovanje

· Aida Čuljević – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Hasim Čalaković – predstavnik Saveta roditelja

· Bajramka Šehović – član Tima

· Džemila Bulić – član Tima

· Aiša Ukić – član Tima

· Faruk Fazlić – član Tima

· Suada Selmanović – član Tima

Tim za kulturnu delatnost škole

· Alma Trtovac – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Stručno veće srpskog/bosanskog jezika i književnosti

· Stručno veće stranih jezika

· Stručno veće muzičke i likovne kulture

· Stručno veće razredne nastave – rukovodilac Fatima Bekteš

Tim za rad Učeničkog parlamenta

· Emina Softić-Sadiković – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Elvis Buljević – član Tima

· Enis Mecinović – član Tima

· Nataša Pantović – član Tima

· Azra Hot – član Tima

Tim za profesionalnu orijentaciju

· Zehra Hamzagić – rukovodilac Tima

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Aida Dazdarević – član Tima

· Emina Derdemez – član Tima

· Asmir Dedeić – član Tima

· Haris Kučević – član Tima

· Semija Tiganj – član Tima

· Odeljenske starešine osmog razreda

Tim za profesionalni razvoj zaposlenih

· Aldina Omerović – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Elzana Bahtijarević – član Tima

· Sajma Hodžić – član Tima

· Ajka Zećirović – član Tima

· Selma Čalaković – član Tima

· Šemsudin Halilović – član Tima

Tim za analizu kriterijuma ocenjivanja

· Azra Ibrahimović – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Rukovodioci Stručnih veća (razredne nastave, srpskog/bosanskog jezika i književnosti, matematike i fizike, hemije i biologije, istorije i geografije, tehnike i tehnologije i informatike i računarstva, muzičke i likovna kulture, fizičkog i zdrastvenog vaspitanja)

Tim za pružanje podrške učenicima u adaptaciji na novu sredinu

· Hanka Ademović-Ramičević – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Učitelji prvog razreda

· Odeljenski starešine petog razreda

Tim za izradu Letopisa škole

· Denis Šabanović – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Razija Derdemez – član Tima

· Safeta Eminović – član Tima

· Jasmina Murić – član Tima

· Mersija Ljuca – član Tima

Tim za praćenje E-dnevnika

· Edin Mecinović – rukovodilac Tima/administrator E-dnevnika

· Seniha Škrijelj; Irma Šmaković – koordinatori

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Jasmin Smailović – članovi Tima

· Armin Manić – članovi Tima

Tim za rad na sajtu škole

· Mirela Ademović – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Mirza Zukorlić – član Tima

· Aldin Hamidović – član Tima

· Safedin Halilović – član Tima

Tim za marketig i promociju škole

· Naza Saračević – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Mirela Ademović – član Tima

· Sabina Sadović – član Tima

· Jasmina Hot – član Tima

· Azra Šahić – član Tima

Tim za uređenje školskog prostora

· Enila Smajović – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Ana Grozdić – član Tima

· Jasmina Omerović – član Tima

· Melida Ukić – član Tima

· Adis Kučević – član Tima

· Harun Eminović – član Tima

Tim za zdrastvenu i socijalnu zaštitu učenika

· Semir Tutić – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Azra Feković – član Tima

· Ramiza Šehović – član Tima

· Jonuz Fejzović – član Tima

· Nermin Čuljević – član Tima

· Nermina Gusinac – član Tima

· Huso Hasić – član Tima

· Zijad Čuljević – član Tima

Stručni aktivi

Stručni aktiv za školsko razvojno planiranje

· Nazim Halilović, direktor – rukovodilac Tima

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Emir Ramičević – predstavnik lokalne samouprave

· Hasim Čalaković – predstavnik roditelja

· Salih Tutić. Rifat Klimenta – profesori predmetne nastave

· Nafija Hamzagić, Sabaheta Manić – profesori razredne nastave

Stručni aktiv za razvoj Školskog programa

· Mehdija Bahtijarević – rukovodilac Tima

· Nazim Halilović – direktor škole

· Bešir Camić; Seniha Škrijelj – pomoćnici direktora

· Mehdija Bahtijarević, Emina Softić, Amina Omerović – pedagozi/psiholozi

· Rukovodioci Odeljenskih veća (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII razreda)