Predmetna nastava

Bosanski i Srpski jezik

Safeta Eminović VI-1
Atifa Šaljić V-4
Edib Mehmedović
Hanka Ramičević VI-2
Seniha Škrijelj VII-1
Haris Kučević V-3
Azra Ibrahimović VII-5
Jasmina Murić VII-6
Denis Šabanović VII-2
Aldina Omerović VIII-2
Jasmina Balić VI-7
Emina Derdemez V-7

Engleski jezik

Aida Dazdarević V-5
Zehra Hamzagić VIII-6
Enila Smajović VI-3
Sabina Zećić VII-7

Nemački jezik

Faruk Fazlić VII-3
Jasmin Smailović V-2
Senida Derdemez VIII-5
Amina Mekić

Matematika

Medžid Caković
Ahmedin Čuljević
Zijad Čuljević
Mirzeta Redžepović VIII-7
Mirsada Čalaković

Fizika

Bešir Camić VIII-3
Rifat Klimenta
Džemila Bulić

Biologija

Jonuz Fejzović
Azra Feković VI-6
Semir Tutić VII-4
Hasim Ibrahimović

Hemija

Fikret Hot VIII-4
Huso Hasić

Geografija

Enis Mecinović
Elvis Buljević VII-7
Mirela Ademović VI-5

Istorija

Šemsudin Halilović V-6
Mirsada Ramičević
Ajša Preljević
Ramo Gegić

Likovna kultura

Ana Grozdić
Kemal Malićević
Jasmina Balić

Tehnika i tehnologija

Sajma Dudić
Ismet Ujkanović
Harun Eminović
Sefedin Halilović
Aldin Hamidović

Fizičko vaspitanje

Admir Šaćirović
Murat Hamzić
Rifat Selmanović
Irfan Goruždić

Muzička kultura

Alma Trtovac
Almir Trtovac

Informatika i računarstvo

Edin Mecinović V-1
Mihrija Ramičević
Sajma Hodžić
Mirza Zukorlić

Vjeronauka

Selma Zilkić
Azra Šahić
Vlajko Gođevac