Stručno veće tehnike i tehnologije i informatike i računarstva

 

– Edin Mecinović

– Sajma Hodžić

– Mihrija Ramičević – rukovodilac

– Mirza Zukorlić

– Ismet Ujkanović

– Sajma Dudić

– Safedin Halilović

– Emir Ramičević

– Aldin Hamidović