Tim za profesionalnu orijentaciju

Koordinator Tima:

Zehra Hamzagić

Članovi:

1. Nazim Halilović – direktor;

2. Bešir Camić,

3. Seniha Škrijelj – pom. direktora;

4. Amina Omerović,

5. Emina Sadiković – psiholog/pedagog;

6. Asmir Dedeić – prof. razredne nasatve;

7. Emina Derdemez – prof. predmetne nastave;

8. Haris Kučević – prof. predmetne nastave;

9. Armin Manić – prof. razredne nastave.