Tim za pružanje podrške učenicima u adaptaciji na novu sredinu

(Formiran po Smernicama, školska 2023/2024. godine, koje su date po preporuci Ministarstva prosvete)

Koordinator Tima:

Hanka Ramičević

Članovi:

1. Nazim Halilović – direktor;

2. Bešir Camić,

3. Seniha Škrijelj – pom. direktora;

4. Amina Omerović,

5. Emina Sadiković – psiholog/pedagog;

6. Učitelji prvog razreda

7. Odeljenjski starešine petog razreda