Hidrostatički i atmosferski pritisak

Uz mentorstvo nastavnice Selme Pepić, učenici šestog razreda su metodom ilustrativanih radova, uz grupni oblik rada predstavili pritisak čvrstih tijela, hidrostatčki pritisak, spojene posude i atmosferski pritisak. Na taj način, učenici su shvatili kako da prepoznaju primenu hidrostatčkog pritiska, primenu spojenih posuda, saznali kako da izraze pritisak u odgovarajućim mjernim jedinicama međunarodnog sistema i naučili da rješavaju kvalitativne i kvantitativne zadatke u vezi sa datim nastavnim jedinicama.

Share