Jednodnevni izlet — Novi Sad, VIII RAZRED

Novi Sad je prostor raznolikog, bogatog kulturnog nasleđa mnogih naroda koji u njemu žive. Grad muzeja, galerija, manifestacija. Nalazi se u panonskoj niziji i na severnim obroncima Fruške gore. Novi Sad je najveći grad Autonomne Pokrajine Vojvodine na severu Republike Srbije, kao i sedište pokrajinskih organa vlasti i administrativni centar Južnobačkog okruga. Grad se nalazi na granici Bačke i Srema, na obalama Dunava i Malog bačkog kanala. Novi Sad je Evropska prestonica kulture 2022. Posle Beograda je drugi grad u Srbiji po broju stanovnika.

Učenici VIII razreda obišli su Novi Sad i obišli znamenitosti koje su ih fascinirale.


 

Share