U OŠ “Rifat Burdžović Tršo” je održana izvanredna obuka o korišćenju elektronske platforme e-učionica

U OŠ “Rifat Burdžović Tršo” je održana izvanredna obuka o korišćenju elektronske platforme e-učionica, sa posebnim akcentom na pravilnom aktiviranju kodova i formiranju digitalnih učionica. Ova obuka je bila namenjena svim zaposlenima u školi, a cilj joj je bio da se učesnici detaljno upoznaju sa procesom aktiviranja kodova i korišćenjem svih funkcionalnosti ove platforme, koja je postala neophodan alat za moderno obrazovanje.

Obuhvatili smo sve korake pravilnog aktiviranja kodova, kao i kreiranje digitalnih učionica, koje su ključne za uspešno vođenje nastave putem ove platforme. Učesnici su stekli znanje kako da pravilno aktiviraju kodove, kako da formiraju digitalne učionice i kako da ih prilagode potrebama svojih nastavnih planova i programa.

Posebna pažnja je posvećena praktičnom radu, gde su nastavnici imali priliku da samostalno kreiraju svoje digitalne učionice, postavljaju materijale za učenje, vrše interakciju sa učenicima i prate njihov napredak. Takođe, istaknuto je značenje pravilnog ocenjivanja putem ove platforme i praćenja napretka učenika.

Pravilno aktiviranje kodova i formiranje digitalnih učionica su ključni koraci za uspešno korišćenje e-učionica u nastavnom procesu. Ova platforma omogućava efikasno vođenje nastave na daljinu, prilagođavanje nastavnih aktivnosti individualnim potrebama učenika i unapređenje nastavnog procesa kroz interakciju i saradnju. Učesnici obuke su stekli značajno znanje i veštine koje će im pomoći da uspešno koriste e-učionice kao sredstvo za unapređenje kvaliteta nastave u našoj školi.

Share